به تعدادی نیروی خانم با حقوق اداره کاری جهت کار در کارخانه …

به تعدادی نیروی خانم با حقوق اداره کاری جهت کار در کارخانه پولک و نبات نیازمندیم

چهارمحال و بختیاری، بروجن

تا تاریخ یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.