منزل مسکونی زیر ۸ سال ساخت سمت جنت آباد و شهران یا پونک

منزل مسکونی زیر ۸ سال ساخت سمت جنت آباد و شهران یا پونک

تهران، تهران

از ۱۵۰ ريال تا ۲۳۰ ريال

تا تاریخ یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.