نیازمند کارگاه تولیدی پوشاک برای دریافت سفارشات بالا و …

نیازمند کارگاه تولیدی پوشاک برای دریافت سفارشات بالا و تحویل به موقع

تهران، تهران

تا تاریخ جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

به تعدادی چرخکارووردست

به تعدادی چرخکارووردست , چرخکارخانم وآقاجهت کاردر , جلدسازی نیازمندیم(حوالی4دانگه)

۰۹۲۱۱۲۵۸۸۵۷


روزنامه همشهری

به یک خیاط ماهر پرده دوز

به یک خیاط ماهر پرده دوز , خانم و آقا و یکنفر اتوکار , نیازمندیم

۸۸۸۰۰۸۳۲


روزنامه همشهری

به یک زنانه دوز و برشکار

به یک زنانه دوز و برشکار , ماهر ، جهت همکاری , در مزون نیازمندیم

۰۹۱۹۴۷۰۱۳۶۵


روزنامه همشهری

کارگر ساده و گلدوز ماهر

کارگر ساده و گلدوز ماهر , نیازمندیم.

۶۶۴۶۶۳۹۰


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار ماهر

تعدادی چرخکار ماهر , جهت دوخت جلد سررسید , ( فوری) نیازمندیم

۰۹۳۵۵۵۵۰۳۵۴


روزنامه همشهری

به یک خانم در محیطی

به یک خانم در محیطی , کاملا زنانه جهت کارهای سنگ دوزی , و منجوق دوزی نیمه وقت نیازمندیم

۴۴۳۲۵۹۵۰


روزنامه همشهری

به یک دکمه مادگی دوز خانم

به یک دکمه مادگی دوز خانم , تمام وقت نیازمندیم

۶۶۹۷۴۱۶۴


روزنامه همشهری

به یک صنعتی دوز ماهر

به یک صنعتی دوز ماهر , شلوار جین نیازمندیم , (حوالی میدان امام حسین )

۷۷۵۹۶۱۸۵


روزنامه همشهری

خیاط ماهر و با سابقه

خیاط ماهر و با سابقه , جهت کار در مزون , (لباس عروس ،لباس مجلسی ومانتو)

۰۹۲۱۲۲۴۸۶۸۰و ۰۹۱۲۶۷۲۱۰۴۸


روزنامه همشهری

مادگی،دکمه دوز

مادگی،دکمه دوز , کارگر ساده و بخارکار , نیازمندیم

۰۹۱۲۴۵۸۹۷۴۱_۶۶۴۰۶۷۵۲


روزنامه همشهری

به یک کاردست خانم (مانتو)

به یک کاردست خانم (مانتو) , جهت کاردرمزون (قیطریه ) , نیازمندیم

۲۲۲۴۸۶۵۸ و ۰۹۱۲۳۷۶۸۹۲۶


روزنامه همشهری

به یک خیاط پرده دوز

به یک خیاط پرده دوز , ماهر , نیازمندیم

۸۸۶۶۱۱۰۹


روزنامه همشهری

به یک خانم خیاط جهت کاربا

به یک خانم خیاط جهت کاربا , چرخهای3نخ ، 5نخ ، راسته،زیگزاگ , دکمه زن دریک مزون زنانه نیازمندیم

۰۹۰۳۴۷۳۶۳۹۰


روزنامه همشهری

به تعدادی ملیله دوز خانم

به تعدادی ملیله دوز خانم , جهت همکاری نیازمندیم , ( منطقه 17 )

۰۹۱۲۶۵۰۷۴۰۷


روزنامه همشهری

تعدادی خانم پخش کننده وتک دوز

تعدادی خانم پخش کننده وتک دوز , ماهر جهت سنگ دوزی وملیله دوزی , نیازمندیم ( تسویه ماهانه …

۰۹۱۹۰۷۸۴۳۸۷


روزنامه همشهری

خیاط ماهر جهت

خیاط ماهر جهت , روکش صندلی اتومبیل , (با کاردائم و تسویه هفتگی)

کيانشهر ۰۹۱۹۱۰۴۳۰۹۴


روزنامه همشهری

تعدادی الیک زن و وسط کار

تعدادی الیک زن و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , (حوالی ترمینال خاوران)

۳۳۶۹۳۸۶۴


روزنامه همشهری

خیاط ماهر خانم یا آقا

خیاط ماهر خانم یا آقا , جهت کار در مزون , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۱۹۹۵۵۵۹۸۱


روزنامه همشهری

چرخکار خانم جهت کار پرده

چرخکار خانم جهت کار پرده , در محدوده مولوی نیازمندیم , ساعت کاری 9 الی 19

فروشگاه ميلاد ۰۹۱۹۴۴۴۱۵۱۹


روزنامه همشهری

پرو گذار ماهر

پرو گذار ماهر , و با تجربه (خانم) , نیازمندیم

۸۸۹۷۸۵۵۱


روزنامه همشهری

تعدادی فیلتودوز باچرخ فیلتو

تعدادی فیلتودوز باچرخ فیلتو , الیک مادگی دکمه دوز و کارگرساده , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

۶۶۷۴۵۹۶۹ ـ ۶۶۷۳۹۱۷۱


روزنامه همشهری

مادگی دوز خانم یا آقا

مادگی دوز خانم یا آقا , وسط کار و بسته بند خانم , پیراهن اسپرت(تماس تا یکهفته)

۶۶۷۲۸۳۱۶ ـ ۶۶۷۰۶۵۹۵


روزنامه همشهری

مادگی دوز

مادگی دوز , شلوارمردانه نیمه وقت , نیازمندیم. حوالی ترمینال خاوران

۳۳۸۱۶۸۹۰


روزنامه همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , زنانه دوز , ( شخصی )

۸۸۲۱۷۷۴۹


روزنامه همشهری

به تعدادی خیاط راسته دوز

به تعدادی خیاط راسته دوز , و زیگزاگ دوز و میان دوز ماهر , خانم نیازمندیم ( مهرآباد جنوبی …

۶۶۶۵۶۹۴۳


روزنامه همشهری

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر , گلدوزی جهت شیفت شب , نیازمندیم ( محدوده فلاح )

محمدي ۰۹۱۲۴۰۵۴۳۳۵


روزنامه همشهری

مادگی دوز حرفه ای

مادگی دوز حرفه ای , جهت کارپیراهن باکاردائم , محدوده باقرشهرنیازمندیم

۵۵۲۲۶۸۱۲


روزنامه همشهری

تعمیرکار واقعا حرفه ای

تعمیرکار واقعا حرفه ای , مهر آباد جنوبی - خیاط محمد

۶۶۶۱۲۰۰۹


روزنامه همشهری

تزئین کار

تزئین کار , جهت مزون لباس عروس ,

۶۶۴۱۲۸۲۵


روزنامه همشهری

به یک خیاط پرده دوز

به یک خیاط پرده دوز , ماهر , نیازمندیم

۸۸۶۶۱۱۰۹


روزنامه همشهری

تعدادی خانم با مدرک طراحی

تعدادی خانم با مدرک طراحی , دوخت ،دیپلم و...جهت تولیدی لباس , عروس ساعت کار 30 / 9 تا 19

۶۶۴۹۴۴۳۷


روزنامه همشهری

خیاط ماهر خانم جهت

خیاط ماهر خانم جهت , همکاری درمزون لباس عروس , محدوده امیراکرم نیازمندیم

۶۶۴۸۷۲۵۷


روزنامه همشهری

خیاط خانم ماهر

خیاط خانم ماهر , (محدوده اندرزگو)

۰۹۱۲۱۴۹۷۲۳۸ ۲۲۶۷۳۷۹۸


روزنامه همشهری

دکمه مادگی زن پیراهن اسپرت

دکمه مادگی زن پیراهن اسپرت , مردانه نیازمندیم ، تیراژبالا

شهرک وليعصر ۰۹۱۲۴۱۶۸۲۰۰ ۰۹۱۲۷۳۵۰۸۳۸


روزنامه همشهری

به یک خیاط پرده دوز

به یک خیاط پرده دوز , نیمه وقت نیازمندیم , تماس از 10 الی 16

۴۴۰۸۸۰۸۲


روزنامه همشهری

به یک خیاط ماهر پرده دوز

به یک خیاط ماهر پرده دوز , خانم و آقا و یکنفر اتوکار , نیازمندیم

۸۸۸۰۰۸۳۲


روزنامه همشهری

به یکنفرآقا برشکار

به یکنفرآقا برشکار , و چرخکار (ماهر) , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۰۸۵۱۰۰ و ۲۲۸۱۳۱۱۹


روزنامه همشهری

به تعدادی خیاط حرفه ای

به تعدادی خیاط حرفه ای , پیراهن مبل دوز , نیازمندیم

۶۶۱۲۱۶۰۴


روزنامه همشهری

خیاط ماهر خانم جهت

خیاط ماهر خانم جهت , دوخت جلدمدارک و ساک دستی , نیازمندیم

۰۹۱۰۹۲۷۹۳۲۰


روزنامه همشهری

به یک خانم جهت سرنخ زنی

به یک خانم جهت سرنخ زنی , کارگلدوزی , نیازمندیم

۶۶۴۶۶۱۳۲_۶۶۴۹۲۲۴۶


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی