اینجانب لیسانس شیمی دارم از دانشگاه دولتی مسلط به دستگاه …

اینجانب لیسانس شیمی دارم از دانشگاه دولتی مسلط به دستگاه های IRوUVVIS گذراندن دوره ای آموزشی کار با دستگاه ها از دانشگاه صنعتی شریف سطح زبان و کامپوترم خوب

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.