جوان 23 ساله جویای کار. دارای فوق لیسانس حقوق.1سال سابقه …

جوان 23 ساله جویای کار.
دارای فوق لیسانس حقوق.1سال سابقه کارمندی دراداره ی حقوقی.1سال سابقه ...دربیمه.مدرس خصوصی چندین سال در موسسات گوناگون

البرز، کرج

تا تاریخ جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.