تعدادی کارگر منبکار نیازمندیم

تعدادی کارگر منبکار نیازمندیم

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

به یک کارگرماهرویانیمه ماهر

به یک کارگرماهرویانیمه ماهر , جهت کاردرتعمیرات مبل , نیازمندیم(بازارمبل یافت آباد)

۰۹۱۹۲۴۹۷۳۸۴


همشهری

تعدادی رنگ کار ماهر مبل

تعدادی رنگ کار ماهر مبل , نیازمندیم , محدوده حکیمیه

۰۹۱۲۶۱۶۰۰۶۵


همشهری

تعدادی رویه کوب مجرب وماهر

تعدادی رویه کوب مجرب وماهر , جهت مبل راحتی-باجای خواب , وتسویه هفتگی(شهرک ولیعصر)

۰۹۳۵۴۴۰۱۰۷۵و۰۹۱۲۸۵۸۹۴۸۴


همشهری

به یک رنگ کار ماهر

به یک رنگ کار ماهر , درب های چوبی , نیازمندیم

۷۷۵۰۱۴۰۰


همشهری

شرکت معتبر مبلمان

شرکت معتبر مبلمان , رویه کوب حرفه ای , بیمه ، اضافه کار ، ناهار ، سرویس

۲۵۹۲۳ داخلي ۱۰۶


همشهری

به تعدادی رویه کوب ماهر

به تعدادی رویه کوب ماهر , وخیاط خانم ونجار نیمه ماهر

۰۹۱۹۴۲۸۴۸۶۶ ۰۹۱۲۷۲۹۵۱۲۳


همشهری

گروه تولیدی مبلمان

گروه تولیدی مبلمان , آریکارلو , به پرسنل زیرنیازمنداست , رویه کوب ماهر،برشکارخیاطی …

۷۷۳۵۵۹۵۸


همشهری

شرکتی معتبراستخدام می نماید

شرکتی معتبراستخدام می نماید , رویه کوب ماهر استیل کار , محدوده شرق تهران

۷۷۳۳۷۶۶۵


همشهری

رویه کوب ماهر استیل

رویه کوب ماهر استیل , نیازمندیم , (محدوده بازارمبل یافت آباد)

۰۹۱۲۵۲۵۵۰۶۶


همشهری

رنگ کار ماهر

رنگ کار ماهر , جهت تعمیرات مبل , با حقوق مکفی نیازمندیم

۷۷۱۳۹۵۲۰


همشهری

چند رویه کوب،زیرکارچی،نجار و

چند رویه کوب،زیرکارچی،نجار و , کارگرساده جهت کاردر مبلمان راحتی , نیازمندیم(سه راه …

۰۹۳۶۰۰۵۱۸۷۳ - ۶۵۶۸۴۲۷۱


همشهری

کارگر رویه کوب

کارگر رویه کوب , ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

۷۷۲۷۹۲۸۶


همشهری

رنگ کار ماهر

رنگ کار ماهر , جهت مبلمان راحتی , بیمه + سرویس- محدوده رباط کریم

۵۶۳۹۱۵۴۱


همشهری

به یکنفر خیاط روبه کوب

به یکنفر خیاط روبه کوب , مبل نیازمندیم

۴۴۲۷۲۲۵۰ ۰۹۱۲۷۱۳۷۹۲۹


همشهری

خیاط ماهر و رویه کوب

خیاط ماهر و رویه کوب , جهت تعمیرات مبلمان , محدوده (هنگام) نیازمندیم

۰۹۱۰۱۴۷۸۰۶۳


همشهری

رویه کوب ماهر

رویه کوب ماهر , جهت مبل تمام پارچه , باحقوق ومزایای عالی ،محدوده شهریار

۰۹۳۸۳۳۴۵۸۰۴


همشهری

رویه کوب ماهر

رویه کوب ماهر , با مزایا , نیازمندیم

۰۹۱۹۳۹۹۹۹۰۷


همشهری

شهرک صنعتی 4دانگه

شهرک صنعتی 4دانگه , به یک نفر رویه کوب ماهر، , زیرکارزن ماهرو نجار کلاف زن , ماهر جهت تولیدی …

۵۵۲۶۶۱۵۹


همشهری

به یک رویه کوب مبل

به یک رویه کوب مبل , جهت تعمیرات نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

۰۹۱۲۲۰۳۶۳۸۶ ـ ۸۸۰۲۴۴۶۱


همشهری

خیاط برش کار جهت مبلمان

خیاط برش کار جهت مبلمان , تمام پارچه محدوده شهریار , نیازمندیم

۰۹۳۸۳۳۴۵۸۰۴


همشهری

رنگ کار ماهر

رنگ کار ماهر , محدوده سعید آباد شهریار , نیازمندیم

۶۵۶۰۳۰۱۵


همشهری

نجارماهر مبلمان استیل

نجارماهر مبلمان استیل , رنگکارماهر مبلمان استیل , نیازمندیم (شماره 2 - تهرانسر)

۰۹۱۲۲۸۰۱۹۷۰


همشهری

« مبل ترنج »

« مبل ترنج » , به تعدادی رنگ کار و رویه کوب , ماهر و نیمه ماهر مبلمان نیازمندیم

۰۹۱۲۴۸۶۷۴۴۳ ـ ۷۷۴۹۳۶۵۵


همشهری

رنگکار ماهر

رنگکار ماهر , با بیمه جهت شرکت معتبر , مبلمان (شهرک صنعتی نصیرآباد)

۵۶۳۹۳۲۴۳ و ۵۶۳۹۳۲۲۷


همشهری

به کارگر جهت

به کارگر جهت , رویه کوبی مبل نیازمندیم

۰۹۱۲۱۷۹۳۰۶۰ ۷۷۴۵۶۳۳۵


همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

به تعدادی کارگر ماهر , رویه کوب مبل , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۱۴۲۶۹۵ و ۷۷۵۰۲۰۹۴


همشهری

به یک رویه کوب

به یک رویه کوب , ماهر و نیمه ماهر ( استیل کار ) , ( م امام حسین ) نیازمندیم

۰۹۱۹۴۲۲۷۹۸۰


همشهری

به رویه کوب ماهر

به رویه کوب ماهر , جهت مبلمان کلاسیک , نیازمندیم

۰۹۳۶۲۹۱۰۵۷۲ - ۰۹۱۲۵۹۰۹۴۸۰


همشهری

چرخکار

محدوده شهریار - دهشاد , چرخکار , جهت مبلمان نیازمندیم ,

۰۹۱۲۶۵۰۸۴۱۱


همشهری

کارگر ماهر جهت رویه کوبی

مبل نیازمندیم , کارگر ماهر جهت رویه کوبی , , …

۰۹۱۲۵۱۴۴۴۵۱ - ۲۲۶۵۸۲۶۶


همشهری

مبلمان استیل نیازمندیم

نیمه ماهر و خیاط ماهر جهت , مبلمان استیل نیازمندیم , به تعدادی رویه کوب ماهر و ,

۰۹۳۸۴۹۴۸۵۳۶ - ۰۹۱۲۶۶۶۶۶۴۱


همشهری

جهت مبل راحتی نیازمندیم

رویه کوب،چرخکارونجار ماهر , جهت مبل راحتی نیازمندیم , ( محدوده شیر پاستوریزه ) ,

۰۹۱۲۲۱۹۷۶۷۱ - ۶۶۸۰۹۳۹۴


همشهری

به چند زیرکارچی ماهر جهت

رنگ چوب نیازمندیم-منطقه گلدسته , به چند زیرکارچی ماهر جهت ,

۵۵۲۹۳۵۱۲ ۰۹۱۲۴۳۶۶۸۱۵


همشهری

جهت مبلمان راحتی

حقوق توافقی , جهت مبلمان راحتی , اکیپ نجار ماهر ,

۰۹۳۰۵۱۶۹۸۶۰


همشهری

مبل کلاسیک ماهر نیازمندیم

نجار و رویه کوب , مبل کلاسیک ماهر نیازمندیم ,

۰۹۲۱۶۸۳۸۴۷۳ ۰۹۰۱۱۳۱۴۰۴۵


همشهری

به2رویه کوب ماهر و نیمه ماهر

و یک کارگر ساده نیازمندیم , به2رویه کوب ماهر و نیمه ماهر ,

۰۹۲۱۲۶۹۵۸۹۵ ۰۹۳۷۸۷۷۹۳۵۰


همشهری

به یک رنگ کار ماهر

مبلمان تعمیراتی نیازمندیم , به یک رنگ کار ماهر ,

۰۹۱۲۰۱۸۲۰۳۱ ۷۷۶۵۵۸۴۳


همشهری

تعمیرات مبلمان نیازمندیم

رویه کوب و خیاط ماهر جهت , تعمیرات مبلمان نیازمندیم ,

۰۹۳۳۱۷۵۷۳۶۷ ۷۷۲۰۲۷۵۵


همشهری

تعدادی رویه کوب صندلی , ,

۶۶۴۳۳۹۶۴


همشهری

با بیمه و سرویس از سه راه آدران

به تعدادی رنگکار مبلمان , با بیمه و سرویس از سه راه آدران , (زیرکارچی) نیازمندیم ,

۰۹۱۲۲۳۸۵۷۰۱


همشهری

بین سیاه سنگ و بومهن

مبلمان کلاسیک درمحیطی سالم , بین سیاه سنگ و بومهن , کارگر مسلط به زیرکار رنگ ,

۵ - ۷۶۲۱۸۷۹۴ و ۰۹۱۲۴۵۸۶۹۸۹


همشهری

به تعدادی زیرکارچی آقا

سه راه آدران نیازمندیم , به تعدادی زیرکارچی آقا , با بیمه و سرویس از ,

۰۹۱۲۲۳۸۵۷۰۱


همشهری

نجارماهر مبلمان استیل

نیازمندیم (شماره 2 - تهرانسر) , نجارماهر مبلمان استیل , رنگکارماهر مبلمان استیل ,

۰۹۱۲۲۸۰۱۹۷۰


همشهری

نیازمندیم

نیازمندیم , زیرکار و رنگکارچوب , رویه کوب مبل راحتی , رویه کوب صندلی غذاخوری , (شهرک صنعتی …

۰۹۱۹۲۲۹۳۰۳۹


همشهری

محدوده سعید آباد شهریار

نیازمندیم , محدوده سعید آباد شهریار , رنگ کار ماهر ,

۶۵۶۰۳۰۱۵


همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

رنگ کار / نجار / رویه کوب , به تعدادی کارگر ماهر , کمربندی آزادگان (علی آباد) ,

۰۹۱۹۳۶۹۵۲۱۳و۵۵۱۹۵۳۶۱


همشهری

محدوده سعید آباد شهریار

نیازمندیم , محدوده سعید آباد شهریار , رنگ کار ماهر ,

۶۵۶۰۳۰۱۵


همشهری

صنایع چوبی توفیق نیازمندیم

نیمه ماهر جهت کار در , صنایع چوبی توفیق نیازمندیم , به تعدادی خیاط ماهر و ,

۰۹۱۹۳۹۴۵۱۷۴و۰۹۱۲۵۰۲۳۹۲۷


همشهری

, تعدادی رویه کوب , مبلمان استیل نیازمندیم

۰۹۱۲۸۸۰۵۲۸۰


همشهری

رنگکار ماهر مبل

رنگکار ماهر مبل , نیازمندیم

۰۹۳۵۱۷۰۹۲۷۰ ۰۹۱۲۲۱۹۱۲۸۵


همشهری

جهت کار در کارخانه معتبر

جهت کار در کارخانه معتبر , خیاط نیمه ماهر مبل , نیازمندیم

۷۷۳۴۰۴۲۱


همشهری

آشنا به پتینه کاری

آشنا به پتینه کاری , رنگ کار ماهر مبلمان , محدوده سیاه سنگ

۰۹۱۲۵۴۹۳۱۲۷


همشهری

به یک رویه کوب ماهر

به یک رویه کوب ماهر , مبلمان محدوده دلاوران،حقوق عالی , و کارگر ساده جهت تعمیرات

۰۹۱۲۵۳۵۳۶۱۳


همشهری

جهت کار تعمیرات مبل

جهت کار تعمیرات مبل , خیاط رویه کوب ماهر , نیازمندیم(محدوده افسریه)

۰۹۱۰۱۵۴۰۱۰۰و۳۳۸۰۴۱۳۴


همشهری

گروه تولیدی آرامیس

گروه تولیدی آرامیس , جهت افزایش حجم تولید , خود به رویه کوب ، نجار , رنگ کار ، چرخکار مبل …

۰۹۱۲۱۹۰۵۰۹۸ ۸۸۵۵۰۷۵۷ ـ ۸۸۷۰۳۳۶۲


همشهری

جهت تعمیرات مبلمان

جهت تعمیرات مبلمان , خیاط ماهر و رویه کوب , محدوده (هنگام) نیازمندیم

۰۹۱۰۱۴۷۸۰۶۳


همشهری

به تعدادی رویه کوب ماهر و

به تعدادی رویه کوب ماهر و , مبلمان استیل نیازمندیم , نیمه ماهر و خیاط ماهر جهت

۰۹۳۸۴۹۴۸۵۳۶ - ۰۹۱۲۶۶۶۶۶۴۱


همشهری

با بیمه و سرویس از

با بیمه و سرویس از , به تعدادی زیرکارچی آقا , سه راه آدران نیازمندیم

۰۹۱۲۲۳۸۵۷۰۱


همشهری

رنگ کار و زیرکارچی

رنگ کار و زیرکارچی , مبل کلاسیک نیازمندیم

۰۹۳۶۳۰۰۶۲۳۶ ۰۹۱۲۱۷۱۳۸۷۶


همشهری

آشنا به خیاطی نیازمندیم

آشنا به خیاطی نیازمندیم , رویه کوب ماهر آقا

۰۹۱۲۱۲۴۹۴۸۰ ۵۶۳۴۳۴۳۷


همشهری

تماس تا یکهفته

تماس تا یکهفته , جهت مبلمان راحتی نیازمندیم , رویه کوب ماهر

۰۹۱۲۶۷۸۲۷۳۷ - ۷۷۳۱۸۲۱۰


همشهری

جهت تعمیرات مبلمان

جهت تعمیرات مبلمان , رویه کوب ماهر

۰۹۳۵۱۰۱۴۰۱۷ ۰۹۱۲۰۲۷۴۰۰۱


همشهری

اپراتور CNC حرفه‎ای

اپراتور CNC حرفه‎ای , درزمینه کابینت وسرویس خوابMDF

۰۹۱۲۲۹۳۹۳۱۶ ۷۷۲۲۷۰۲۴


همشهری

, رباط کریم - سه راه آدران , رویه کوب ماهر , مبل استیل , نیازمندیم , و وسط کار خانم و آقا …

۵۶۵۸۷۰۲۹


همشهری

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر , رنگ کاری مبل , نیازمندیم ( احمدآبادمستوفی )

۰۹۹۰۳۹۵۲۷۱۵


همشهری

به رنگ کار ماهر مبل

به رنگ کار ماهر مبل , جهت کار در شهر قدس , نیازمندیم

۲۲۶۵۴۸۹۲


همشهری

رنگ کارچوب (ماهر و نیمه ماهر)

رنگ کارچوب (ماهر و نیمه ماهر) , محدوده شهرری نیازمندیم , و زیرکارچی

۰۹۱۹۱۷۵۱۱۹۳


همشهری

جهت کار در کارخانه معتبر

جهت کار در کارخانه معتبر , رویه کوب ماهر مبل , نیازمندیم

۷۷۳۴۰۴۲۱


همشهری

کمربندی آزادگان (علی آباد)

کمربندی آزادگان (علی آباد) , به تعدادی کارگر ماهر , رنگ کار / نجار / رویه کوب

۰۹۱۹۳۶۹۵۲۱۳و۵۵۱۹۵۳۶۱


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی