کارشناسی زیست سلولی گرایش بیوفیزیک دارم جویای کار... تجربه …

کارشناسی زیست سلولی گرایش بیوفیزیک دارم
جویای کار...
تجربه کار در آزمایشگاه قسمت خونگیری و میکروب و بیوشیمی ادرار را دارم
جویای کار کارمندی هستم حتی غیر از آزمایشگاه

تهران، تهران

از ۸,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.