به تعدادی راننده پایه یک متاهل جهت کار در اتوبوسرانی شهری …

به تعدادی راننده پایه یک متاهل جهت کار در اتوبوسرانی شهری منطقه شهرری نیازمندیم

تهران، ری

تا تاریخ شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.