به دو سیم برچی جهت کار در معدن سنگ واقع در کرمانشاه نیازمندیم

به دو سیم برچی جهت کار در معدن سنگ واقع در کرمانشاه نیازمندیم

کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب

تا تاریخ دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.