انبار مستقل با درب ماشین رو ترجیحاً فلت با مساحت حداقل 150 …

انبار مستقل با درب ماشین رو ترجیحاً فلت با مساحت حداقل 150 متر و کاربری انبار (درج شده در سند) جهت انبار یک شرکت حمل و نقل موتوری در محدوه منطقه 5 شهرداری تهران

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.