به يك ساندويچ زن وارد با سابقه كار جهت همكاري نيازمنديم

به يك ساندويچ زن وارد با سابقه كار جهت همكاري نيازمنديم

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.