مجموعه آشپزخانه طاها و مسیحا جهت همکاری به افراد ذیل نیازمند …

مجموعه آشپزخانه طاها و مسیحا جهت همکاری به افراد ذیل نیازمند است :
آشپز حرفه ای : 4 نفر / سابقه کاری : 10 سال به بالا
کمک آشپز حرفه ای :3 نفر /سابقه کاری : 10 سال به بالا
کباب پز حرفه ای : 5 نفر /سابقه کاری 10 سال به بالا
خورشت پز حرفه ای :2 نفر /سابقه کاری : 10 سال به بالا
کارگر ساده : 10 نفر

البرز، کرج

تا تاریخ دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.