دختری 25 ساله هستم کارشناس ارشد طراحی شهری و کارشناس شهرسازی …

دختری 25 ساله هستم کارشناس ارشد طراحی شهری و کارشناس شهرسازی . در جستجوی کار هستم. مسلط به اسکیس . راندو . آشنا با auto cad/ gis / word / و علاقمند به کارها و هنر های دستی

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.