کارگاه خیاطی با ۱۰ کله چرخ و دکمه و مادگی صنعتی و امکانات …

کارگاه خیاطی با ۱۰ کله چرخ و دکمه و مادگی صنعتی و امکانات برش اماده ی همکاری میباشد

البرز، کرج

تا تاریخ شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.