جوان 23ساله ای هستم دارای گواهینامه رانندگی ودیپلم کامپیوتر... …

جوان 23ساله ای هستم دارای گواهینامه رانندگی ودیپلم کامپیوتر... جویای کاراداری یا نگهبانی و کارهای خیلی راحت. هستم یک کار یک شیفت با جای خواب. درتهران یا سایرشهرها البته با حقوق مناسب

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.