مکانیک درجه ۲ برقکاردرجه۲ به مکانیک نیمه ماهریا برقکارنیمه …

مکانیک درجه ۲
برقکاردرجه۲
به مکانیک نیمه ماهریا برقکارنیمه ماهرقصداشتغال دارم باجای خواب.حقوق توافقی

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.