فروش وام مسکن جوانان (شخصی) تهران

فروش وام مسکن جوانان
(شخصی)
تهران

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

یاس کبود

یاس کبود , بهترین خریداروفروشنده , جانبازی-مسکن-جوانان , املاک قدیمی ونوساز تا , 70 %ارزش …

۰۹۱۲۷۱۹۲۷۳۸ ۷۷۷۶۰۱۷۸


همشهری

70 % ارزش ملک

70 % ارزش ملک , تسویه آخر کار , مسکونی ، تجاری ، اداری

۵۵۱۰۱۹۳۵


همشهری

توجه توجه

توجه توجه , خریدار وام جوانان , سریعترین زمان و بالاترین قیمت …

۸۸۵۴۳۳۲۶و۸۸۷۳۷۴۲۳


همشهری

وام ملکی

وام ملکی , مضاربه اقساط تعمیرات , تا 80 % ارزش ملک , بدون پیش پرداخت , تسویه آخرکار ,

۲ ـ ۴۴۰۰۱۸۸۱


همشهری

اوراق بدون نیاز به ضامن

اوراق بدون نیاز به ضامن , حتی تا ملک 30سال ساخت , وام مشارکت در ساخت فوری

۰۹۳۵۱۰۷۷۲۵۳و ۸۸۷۳۹۰۰۶


همشهری

70 % ارزش ملک

70 % ارزش ملک , جانبازی جوانان اوراق ,

۱۵ - ۷۷۱۳۰۹۱۴


همشهری

وام تعمیرات، مضاربه،

وام تعمیرات، مضاربه، , مسکن ، جوانان، جانبازی

۰۹۱۲۴۲۱۲۰۰۴ ۴۴۱۴۹۵۹۰ـ۶۶۲۰۲۵۲۴


همشهری

فوری - بی واسطه

فوری - بی واسطه , یک فقره وام جوانان , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۵۴۴۲۷۹ - ۷۷۴۴۳۵۵۸


همشهری

X اوراق وام اوراق X

X اوراق وام اوراق X , به قیمت سازمان بورس

۰۹۱۲۵۴۳۳۵۱۷ خانم ملکي ۸۸۹۴۴۴۹۳


همشهری

70 % ارزش ملک

70 % ارزش ملک , بدون پیش پرداخت ومدارک شغلی , اقساط تا 5سال - بانک دولتی

۶۶۹۳۳۴۰۵


همشهری

خرید و فروش وام مسکن

خرید و فروش وام مسکن , جوانان و جانبازی , به بهترین قیمت

۰۹۱۲۷۱۹۲۷۳۸و۷۷۱۹۰۲۶۷


همشهری

جانبازی-جوانان

جانبازی-جوانان , مشارکت درساخت , مضاربه،تعمیرات80 % ملک , اوراق به قیمت سازمان بورس , اوراق-تسویه …

رضايي ۰۹۳۳۱۱۲۲۷۲۷ پيروزي ۷۷۷۶۰۷۵۴ افسريه ۳۳۱۴۵۱۵۵ تهرانپارس ۷۷۷۶۰۲۱۳


همشهری

مشاورین خانه سبز

مشاورین خانه سبز , 15سال سابقه درخشان , مشاوره انواع وام مسکن

۶۶۸۹۷۱۶۱ ـ ۸۸۹۴۲۸۸۵


همشهری

بهترین خریداروفروشنده

بهترین خریداروفروشنده , وام مسکن ، جانباز ، اوراق , مهندسی ، نخبگان و .....

۶۶۶۷۶۲۷۸ و ۴۴۲۹۹۶۱۲


همشهری

اوراق اوراق اوراق

اوراق اوراق اوراق , به قیمت سازمان بورس …

۰۹۱۹۲۲۶۶۲۳۰ ۸۸۹۴۲۸۸۵ ـ ۶۶۸۹۷۱۶۱


همشهری

70 % ارزش ملک

70 % ارزش ملک , بدون پیش پرداخت ومدارک شغلی , اقساط تا 5سال - بانک دولتی

۶۶۹۳۳۴۰۵


همشهری

وام تعمیرات، مضاربه،

وام تعمیرات، مضاربه، , مسکن ، جوانان، جانبازی

۰۹۱۲۴۲۱۲۰۰۴ ۴۴۱۴۹۵۹۰ـ۶۶۲۰۲۵۲۴


همشهری

توجه توجه

توجه توجه , خریدار وام جوانان , سریعترین زمان و بالاترین قیمت …

۸۸۵۴۳۳۲۶و۸۸۷۳۷۴۲۳


همشهری

مشاورین کیمیاکاران

مشاورین کیمیاکاران , 85% ارزش ملک , خرید،تعمیرات،مشارکت , تولیدی،خدماتی،بازرگانی , مسکونی،اداری،تجاری …

۴۴۲۵۸۰۶۱ - ۸۸۵۲۰۱۷۱


همشهری

جانبازی-جوانان

جانبازی-جوانان , مشارکت درساخت , مضاربه،تعمیرات80 % ملک , اوراق به قیمت سازمان بورس , اوراق-تسویه …

رضايي ۰۹۳۳۱۱۲۲۷۲۷ پيروزي ۷۷۷۶۰۷۵۴ افسريه ۳۳۱۴۵۱۵۵ تهرانپارس ۷۷۷۶۰۲۱۳


همشهری

80 % ارزش ملک

80 % ارزش ملک , مسکونی تجاری , کارخانجات تولیدی و صنعتی , ( پزشکی و مهندسی ) , مشارکت درساخت …

۱ ـ ۴۴۰۳۲۴۹۰


همشهری

بی واسطه

بی واسطه , خریدار وام جوانان ,

۰۹۱۹۸۰۴۰۲۴۰


همشهری

خرید و فروش وام مسکن

خرید و فروش وام مسکن , جوانان و جانبازی , به بهترین قیمت

۰۹۱۲۷۱۹۲۷۳۸و۷۷۱۹۰۲۶۷


همشهری

خریدار فروشنده

خریدار فروشنده , جانبازی اوراق جوانان , ضمانت …

۰۹۱۰۲۱۴۱۴۰۰ ـ ۴۴۰۴۵۶۴۵


همشهری

خرید جانبازی فروش

خرید جانبازی فروش , وام مسکن - 70 % ارزش ملک , تهیه ضمانت

۰۹۱۲۴۷۹۹۰۹۲و۷۷۱۸۰۶۷۴


همشهری

یاس کبود

یاس کبود , بهترین خریداروفروشنده , جانبازی-مسکن-جوانان , املاک قدیمی ونوساز تا , 70 %ارزش …

۰۹۱۲۷۱۹۲۷۳۸ ۷۷۷۶۰۱۷۸


همشهری

70 % ارزش ملک

70 % ارزش ملک , تسویه آخر کار , مسکونی ، تجاری ، اداری

۵۵۱۰۱۹۳۵


همشهری

فوری فوری

فوری فوری , خریدار10عدد وام جوانان , به بالاترین قیمت …

۱۵ - ۷۷۱۳۰۹۱۴


همشهری

فوری فوری

فوری فوری , خریدار10عدد وام جوانان , بالاترین قیمت-سریعترین زمان …

۸۸۵۴۳۳۲۶و۸۸۷۳۷۴۲۳


همشهری

X اوراق وام اوراق X

X اوراق وام اوراق X , به قیمت سازمان بورس

۰۹۱۲۵۴۳۳۵۱۷ خانم ملکي ۸۸۹۴۴۴۹۳


همشهری

« مشاورین عرفان »

« مشاورین عرفان » , 17سال سابقه درخشان , بهترین خریدار و فروشنده , وامهای جوانان ،اوراق …

۳ الي ۳۶۶۰۰۵۶۲ ۷۰ % ارزش ملک


همشهری

وام ملکی

وام ملکی , مضاربه اقساط تعمیرات , تا 80 % ارزش ملک , بدون پیش پرداخت , تسویه آخرکار ,

۲ ـ ۴۴۰۰۱۸۸۱


همشهری

نوبهاران

نوبهاران , تا 70 % ارزش ملک , مسکونی اقساطی مضاربه , وام 10 میلیونی فوری …

۰۹۱۲۲۱۶۱۸۸۶ ۲۰ _ ۸۸۴۷۸۵۱۹


همشهری

تسویه آخر کار

تسویه آخر کار , 70 % ارزش ملک , مسکونی - اداری , تعمیرات،جانبازی،جوانان،اوراق , 10 و 20میلیونی …

۱۵ - ۷۷۱۳۰۹۱۴


همشهری

70 % ارزش ملک

70 % ارزش ملک , تسویه آخر کار , مسکونی ، تجاری ، اداری

۵۵۳۰۷۸۷۲


همشهری

ترجیحا شرق تهران

ترجیحا شرق تهران , نیازمندیم , یک فقره وام جوانان

۰۹۱۲۲۵۴۴۲۷۹ - ۷۷۴۴۳۵۵۸


همشهری

املاک قدیمی و نوساز

املاک قدیمی و نوساز , اوراق به قیمت بورس , تهیه ضمانت وام مسکن , خرید فروش , مسکن جانبازی …

۰۹۳۶۱۹۶۴۲۴۲ ۴۴۱۳۵۴۰۰


همشهری

مسکن ، جوانان، جانبازی

مسکن ، جوانان، جانبازی , وام تعمیرات، مضاربه،

۰۹۱۲۴۲۱۲۰۰۴ ۴۴۱۴۹۵۹۰ـ۶۶۲۰۲۵۲۴


همشهری

بی واسطه

بی واسطه , جانبازی 4 % , فروش فوری وام مسکن

۰۹۲۱۲۵۱۷۶۰۶ - ۰۹۱۲۰۶۱۴۸۷۹


همشهری

بالاترین قیمت-سریعترین زمان

بالاترین قیمت-سریعترین زمان , خریدار10عدد وام جوانان , فوری فوری …

۸۸۵۴۳۳۲۶و۸۸۷۳۷۴۲۳


همشهری

اوراق بدون نیاز به ضامن

اوراق بدون نیاز به ضامن , حتی تا ملک 30سال ساخت , وام مشارکت در ساخت فوری

۰۹۳۵۱۰۷۷۲۵۳و ۸۸۷۳۹۰۰۶


همشهری

70 % ارزش ملک

70 % ارزش ملک , اقساط تا 5سال - بانک دولتی , بدون پیش پرداخت ومدارک شغلی

۶۶۹۳۳۴۰۵


همشهری

وام اوراق ضمانت

وام اوراق ضمانت , وام تعمیرات , وام جانبازی و مسکن …

۳۳۵۴۵۴۶۴ ـ ۶۶۴۸۲۵۵۷


همشهری

به بهترین قیمت

به بهترین قیمت , جوانان و جانبازی , خرید و فروش وام مسکن

۰۹۱۲۷۱۹۲۷۳۸و۷۷۱۹۰۲۶۷


همشهری

70 %ارزش ملک(تسویه آخرکار)

70 %ارزش ملک(تسویه آخرکار) , املاک قدیمی ونوساز تا , بهترین خریداروفروشنده , جانبازی-مسکن-جوانان …

۰۹۱۲۷۱۹۲۷۳۸ ۷۷۷۶۰۱۷۸


همشهری

, 70 % ارزش ملک , جانبازی جوانان اوراق

۱۵ - ۷۷۱۳۰۹۱۴


همشهری

, فقط با ضامن کارمند دولت , وام 10 15 20

۵۵۳۰۶۹۵۹


همشهری

پروانه و ساخت

پروانه و ساخت , اعطای تسهیلات , فقط سازندگان منطقه 16

۲۶۸۵۳۱۱۷


همشهری

توجه توجه

توجه توجه , خریدار وام جوانان , سریعترین زمان و بالاترین قیمت …

۸۸۵۴۳۳۲۶و۸۸۷۳۷۴۲۳


همشهری

ارزش ملک تهران

ارزش ملک تهران , جعاله - آزاد - بانکی , وام تا 60 %

۰۹۹۰۷۶۰۰۷۹۸


همشهری

15سال سابقه درخشان

15سال سابقه درخشان , مشاوره انواع وام مسکن , مشاورین خانه سبز

۶۶۸۹۷۱۶۱ ـ ۸۸۹۴۲۸۸۵


همشهری

85 %ارزش ملک(تعمیرات)

85 %ارزش ملک(تعمیرات) , اوراق ،تسویه آخرکار , اوراق به قیمت سازمان بورس , جانبازی-جوانان …

رضايي ۰۹۳۳۱۱۲۲۷۲۷ پيروزي ۷۷۷۶۰۷۵۴ افسريه ۳۳۱۴۵۱۵۵ تهرانپارس ۷۷۷۶۰۲۱۳


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی