جویای کار در منزل پورسانت و یا مونتاژ کاری اسان برای خانم …

جویای کار در منزل پورسانت و یا مونتاژ کاری اسان برای خانم با قیمت خوب

تهران، ورامین

از ۱۰,۰۰۰ ريال تا ۳۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

تعدادی بسته بند و اتوکار

تعدادی بسته بند و اتوکار , (خانم) جهت تولیدی پوشاک , زنانه نیازمندیم (محدوده بهارستان) …

۳۳۹۰۱۴۹۰


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار و بسته بند

به تعدادی وسط کار و بسته بند , خانم جهت کاردر تریکو دوزی , نیازمندیم

۶۶۹۶۳۹۰۱


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند و دکمه زن

تعدادی بسته بند و دکمه زن , خانم (سن زیر 30 سال) , جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم

۳۳۹۱۳۲۲۱


روزنامه همشهری

به 2نفر بسته بند حرفه ای

به 2نفر بسته بند حرفه ای , خانم یا آقا جهت پوشاک , نیازمندیم (محدوده کوچه برلن)

۳۳۹۰۹۱۲۳


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , (محیط کاملا زنانه - حقوق …

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم

۳۳۹۷۵۸۵۶


روزنامه همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , با حقوق 1میلیون نیازمندیم , ( کیان شهر )

۵۵۶۰۳۲۰۲


روزنامه همشهری

بسته بند و بخارکار پوشاک

بسته بند و بخارکار پوشاک , خانم باسابقه کار , نیازمندیم

۶۶۴۷۸۳۲۲


روزنامه همشهری

به تعدادی نیروی آقا و خانم

به تعدادی نیروی آقا و خانم , جوان ، جهت کار بسته بندی , در تولیدی پوشاک نیازمندیم

۶۶۴۹۷۸۵۷


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , با حقوق مکفی نیازمندیم ,

۶۶۴۰۹۸۲۶


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بندکار خانم

تعدادی بسته بندکار خانم , جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم , (تماس 10 صبح به بعد)

۳۳۹۶۲۱۵۰


روزنامه همشهری

بسته بند خانم جوان و فعال

بسته بند خانم جوان و فعال , جهت کار در تولیدی فوری , نیازمندیم ( حوالی مترو خیام )

۵۵۱۶۹۴۵۲


روزنامه همشهری

تعدادی اتوکار وبسته بند

تعدادی اتوکار وبسته بند , خانم حداکثرسن30سال , نیازمندیم(تماس تا یکهفته)

۰۹۱۲۵۰۲۹۹۱۶


روزنامه همشهری

به 2نفر بسته بند خانم

به 2نفر بسته بند خانم , نیازمندیم.عبدل آباد، میدان ثارا...

۰۹۱۲۲۲۳۷۶۹۰ ۵۵۸۶۶۴۲۴


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , (محیط کاملا زنانه - حقوق …

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


روزنامه همشهری

بسته بند و کارگرساده

بسته بند و کارگرساده , خانم جهت کار پوشاک درمحیط , کاملازنانه نیازمندیم ( داخل بازار …

۰۹۱۲۵۱۰۸۸۰۳و۵۵۶۱۲۴۹۰


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند آقا

به تعدادی بسته بند آقا , جهت پوشاک نیازمندیم , (محدوده بهارستان)

۰۹۳۷۵۳۸۶۹۱۸


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , در محیطی زنانه نیازمندیم , حوالی ترمینال خاوران

۳۳۶۴۵۱۱۲


روزنامه همشهری

به یک نفر خانم جهت

به یک نفر خانم جهت , بسته بندی پوشاک(نیمه وقت) , نیازمندیم(حوالی مترومولوی)

۵۵۶۲۷۸۱۰


روزنامه همشهری

به تعدادی خانم جهت کاردر

به تعدادی خانم جهت کاردر , تولیدی شال وروسری درمحیطی , کاملا زنانه محدوده بازار نیازمندیم

۳۳۹۸۴۱۳۸


روزنامه همشهری

وسط کار و بسته بند و بخارکار

وسط کار و بسته بند و بخارکار , تریکو بچه گانه نیازمندیم , (چهارراه ولیعصر)

۶۶۴۸۳۱۴۷


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت بسته بندی

تعدادی خانم جهت بسته بندی , کیف زنانه نیازمندیم , حوالی میدان هفت تیر

۰۹۱۲۱۸۳۸۴۰۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم ترجیحا محدوده پل ری

۳۳۵۵۵۴۸۸


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند ماهر خانم

تعدادی بسته بند ماهر خانم , جهت کاردر تولیدی پوشاک , نیازمندیم

۶۶۹۶۳۹۱۴


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , (محیط کاملا زنانه - حقوق …

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


روزنامه همشهری

بسته بند خانم جوان و فعال

بسته بند خانم جوان و فعال , جهت کار در تولیدی فوری , نیازمندیم ( حوالی مترو خیام )

۵۵۱۶۹۴۵۲


روزنامه همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت جوراب , نیازمندیم

۵۵۱۶۴۸۷۹


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , خانم ماهر نیازمندیم , (حوالی مترو سعدی)

۳۳۹۶۹۴۳۵


روزنامه همشهری

بسته بند و وسط کار خانم

بسته بند و وسط کار خانم , سن تا30سال،محیط کاملا زنانه , (مترو خیام) (تماس تا یک ماه)

۵۵۸۰۵۶۸۵


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , و وسط کار خانم , نیازمندیم

۵۵۶۲۴۴۴۷


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , (محیط کاملا زنانه - حقوق …

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


روزنامه همشهری

به 2 نفر همکار خانم

به 2 نفر همکار خانم , جهت بسته بندی , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۷۲۲۴۸۸ـ۳۶۶۱۱۷۸۲


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ساده جهت

به تعدادی کارگر ساده جهت , بسته بندی پوشاک نیازمندیم , شهرقدس (قلعه حسن خان)

۸۸۳۲۲۰۷۴


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

۳۶۰۵۷۲۴۷ـ۳۳۹۴۶۱۰۶


روزنامه همشهری

همکار خانم جهت بسته بندی

همکار خانم جهت بسته بندی , و بخار جوراب نیازمندیم

۰۹۳۵۶۱۵۵۱۴۳ تماس۱هفته ۰۹۱۲۹۳۱۴۴۱۶


روزنامه همشهری

اتوکار و بسته بند ماهر خانم

اتوکار و بسته بند ماهر خانم , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم ( حقوق مکفی )

۶۶۴۷۶۰۴۶


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت

تعدادی خانم جهت , اتوبخار و دکمه مادگی , و بسته بندی پوشاک نیازمندیم

۵۵۸۱۳۷۹۸


روزنامه همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , زیر 35 سال جهت , بسته بندی موادغذایی نیازمندیم

۳۳۸۹۵۲۹۹


روزنامه همشهری

2 نفر خانم

2 نفر خانم , جهت بخار و بسته بندی پوشاک , زنانه (م جمهوری)تماس تایکهفته

۶۶۹۲۲۶۴۴


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند و

تعدادی بسته بند و , زیگزال دوز خانم نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

۶۶۹۷۳۸۶۳


روزنامه همشهری

وسط کار و بسته بند و بخارکار

وسط کار و بسته بند و بخارکار , تریکو بچه گانه نیازمندیم , (چهارراه ولیعصر)

۶۶۴۸۳۱۴۷


روزنامه همشهری

تعدادی همکار ماهر خانم

تعدادی همکار ماهر خانم , جهت بسته بندی جوراب , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

۵۵۱۶۸۶۸۹


روزنامه همشهری

بسته بند ماهر خانم جهت

بسته بند ماهر خانم جهت , پیراهن مردانه اسپرت نیازمندیم , محیط زنانه ، حقوق مکفی + بیمه …

۰۹۱۲۱۴۷۲۵۴۶_۷و۳۳۹۳۷۱۲۶


روزنامه همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت تولیدی کفش نیازمندیم , (خ انقلاب ، بین سعدی و لاله زار)

۰۹۳۵۱۰۷۸۱۵۷ ـ ۶۶۷۱۲۲۴۷


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , و وسط کار خانم , نیازمندیم

۵۵۶۲۴۴۴۷


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , نیازمندیم ,

۶۶۹۷۰۹۶۵


روزنامه همشهری

به یک بسته بند خانم

به یک بسته بند خانم , و یک کارگر ساده خانم نیازمندیم , (حوالی خیابان جمهوری)

۶۶۹۷۷۶۲۸و۰۹۱۲۸۵۸۹۸۱۱


روزنامه همشهری

بسته بند باتجربه خانم

بسته بند باتجربه خانم , جهت پوشاک بچه گانه , نیازمندیم

۶۶۴۶۶۱۹۶


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , و وسط کار خانم باحقوق عالی , (محدوده کیانشهر )

۳۳۸۹۰۰۴۵


روزنامه همشهری

به تعدادی خانم جهت کاردر

به تعدادی خانم جهت کاردر , تولیدی شال وروسری درمحیطی , کاملا زنانه محدوده بازار نیازمندیم

۳۳۹۸۴۱۳۸


روزنامه همشهری

دو نفر بسته بند خانم

دو نفر بسته بند خانم , جهت پوشاک نیازمندیم

۰۹۳۹۸۸۵۵۹۷۹ ۵۵۱۵۶۸۴۱


روزنامه همشهری

به دو نفر بسته بند خانم

به دو نفر بسته بند خانم , جهت پوشاک , نیازمندیم (محدوده فردوسی)

۶۶۳۴۸۷۵۳


روزنامه همشهری

به یک بسته بند کار

به یک بسته بند کار , خانم نیازمندیم , (محدوده مولوی)

۵۵۶۱۶۵۹۷


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , (محیط کاملا زنانه - حقوق …

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , با حقوق مکفی نیازمندیم , (محدوده چهارراه سیروس)

۵۵۱۵۲۱۸۱


روزنامه همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی نیازمندیم , ( حوالی مترو خیام )

۵۵۱۶۹۴۵۲


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت بسته بندی

تعدادی خانم جهت بسته بندی , کیف زنانه نیازمندیم , حوالی میدان هفت تیر

۰۹۱۲۱۸۳۸۴۰۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , و بخارکار ( خانم ) , نیازمندیم تماس تا یکهفته

۵۵۶۰۶۵۲۳


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بندواتوکار

به تعدادی بسته بندواتوکار , ماهر خانم نیازمندیم

۰۹۳۵۴۴۷۲۱۶۰ ۶۶۹۰۰۴۷۰


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , و کارگر ساده خانم , نیازمندیم

۶۶۵۶۴۰۱۴


روزنامه همشهری

به تعدادی سرنخ زن و

به تعدادی سرنخ زن و , وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم ( میدان ولیعصر )

۸۸۹۲۵۴۱۷


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم ( تماس تا یکهفته )

۳۳۹۷۸۷۴۹


روزنامه همشهری

به تعدادی نیروی خانم جهت کار

به تعدادی نیروی خانم جهت کار , در تولیدی پوشاک نوزادی , نیازمندیم

۷۷۵۰۰۷۵۴


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی