جویای کار در منزل پورسانت و یا مونتاژ کاری اسان برای خانم …

جویای کار در منزل پورسانت و یا مونتاژ کاری اسان برای خانم با قیمت خوب

تهران، ورامین

از ۱۰,۰۰۰ ريال تا ۳۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

بسته بند خانم نیازمندیم

بسته بند خانم نیازمندیم , ( محدوده عبدل آباد ) , تماس تا یکهفته

۵۵۸۲۶۱۸۶


روزنامه همشهری

به 2 نفر خانم ماهر

به 2 نفر خانم ماهر , جهت اطوکاری و بسته بندی , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

۰۹۱۲۰۳۵۴۸۳۰ - ۶۶۴۹۸۵۷۹


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بندخانم

به تعدادی بسته بندخانم , جهت شلوارلی زنانه نیازمندیم , تماس یکهفته (روبه رومتروعلی آباد)

۵۵۳۲۹۶۲۰


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند پوشاک و

به تعدادی بسته بند پوشاک و , وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم

۶۶۴۰۲۸۳۹ ـ ۶۶۴۶۱۲۳۴


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم جهت

تعدادی بسته بند خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , (محیط کاملا زنانه - حقوق …

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


روزنامه همشهری

به یکنفر کارگر ساده

به یکنفر کارگر ساده , جهت بسته بندی , نیازمندیم

۸۸۸۶۲۵۰۱


روزنامه همشهری

به تعدادی سرنخ زن و

به تعدادی سرنخ زن و , بسته بند خانم یا آقا , نیازمندیم ( میدان ولیعصر )

۸۸۹۲۵۴۱۷


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , نیازمندیم - تماس تا یکهفته , محدوده بلوار ابوذر شرق تهران

۵۵۵۸۱۷۸۷ و ۰۹۳۶۲۴۴۶۲۶۱


روزنامه همشهری

به 2نفر بسته بند خانم

به 2نفر بسته بند خانم , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۲۳۷۶۹۰ ۵۵۸۶۶۴۲۴


روزنامه همشهری

ازتعدادی خانم جهت بسته بندی

ازتعدادی خانم جهت بسته بندی , پوشاک بچه گانه دعوت به , همکاری می شود(بازار تهران)

۵۵۶۲۴۶۸۸


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت بسته بندی

تعدادی خانم جهت بسته بندی , کیف زنانه نیازمندیم , حوالی میدان هفت تیر

۰۹۳۸۱۸۳۸۴۶۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم

۰۹۱۹۳۹۶۶۰۲۰ ۶۶۷۵۱۶۸۴


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند مجرب خانم

تعدادی بسته بند مجرب خانم , با بیمه جهت همکاری , نیازمندیم (محدوده متروسعدی)

۰۹۱۲۶۸۶۱۲۶۰


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت

تعدادی خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه , با حقوق مناسب نیازمندیم

۶۶۹۷۱۰۹۳_۶۶۹۷۰۶۲۴


روزنامه همشهری

بسته بند و وسط کارخانم

بسته بند و وسط کارخانم , جهت تولیدی لباس زیر مردانه , نیازمندیم (حوالی میدان قزوین)

۰۹۱۹۲۰۲۳۸۴۲ - ۵۵۴۲۹۳۱۶


روزنامه همشهری

بسته بند خانم جهت

بسته بند خانم جهت , کار در تولیدی پیراهن مردانه , فوری نیازمندیم ( حوالی کیانشهر )

۳۳۶۱۲۲۸۴


روزنامه همشهری

بسته بند ، بخار کارو

بسته بند ، بخار کارو , کمک برشکار خانم در محیط , کاملا زنانه نیازمندیم

۵۵۶۲۴۴۴۷


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند،وسط کار

به تعدادی بسته بند،وسط کار , نیازمندیم(محدوده یافت آباد)

۰۹۱۲۷۵۹۷۹۳۲ ۶۶۱۴۰۷۱۶


روزنامه همشهری

به تعدادی نیروی خانم

به تعدادی نیروی خانم , اتوکار ، وسط کار و بسته بند , نیازمدیم (محدوده جمهوری)

۶۶۹۶۵۸۱۴


روزنامه همشهری

به 2 نفر بسته بند آقا

به 2 نفر بسته بند آقا , نیازمندیم , (خیابان قزوین - تسویه هفتگی )

۵۵۷۳۱۶۱۴


روزنامه همشهری

به یکنفر آقا یا خانم

به یکنفر آقا یا خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم

۳۳۹۴۲۰۴۸


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند،بخارکار

تعدادی بسته بند،بخارکار , وسط کارآقا یا خانم جهت , تولیدی تی شرت مردانه نیازمندیم …

۶۶۴۷۵۵۷۳


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , و وسط کار آقا جهت کار در , تولیدی پوشاک ورزشی نیازمندیم

۵۵۴۸۱۰۵۶


روزنامه همشهری

به تعدادی نیروی خانم

به تعدادی نیروی خانم , اتوکار ، وسط کار و بسته بند , نیازمدیم (محدوده جمهوری)

۶۶۹۶۵۸۱۴


روزنامه همشهری

بسته بند کار و

بسته بند کار و , اتوکار خانم , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۲۱۴۰۶۹_۶۶۹۷۸۷۵۵


روزنامه همشهری

به تعدادی نیروی خانم جهت کار

به تعدادی نیروی خانم جهت کار , در تولیدی پوشاک نوزادی , نیازمندیم

۷۷۵۰۰۷۵۴


روزنامه همشهری

تعدادی خانم

تعدادی خانم , جهت کاردرتولیدی لباس دخترانه , نیازمندیم

۶۶۷۴۸۱۲۸


روزنامه همشهری

به یکنفر کارگر ساده

به یکنفر کارگر ساده , جهت بسته بندی , نیازمندیم

۸۸۸۶۲۵۰۱


روزنامه همشهری

بسته بند وبخارکار خانم

بسته بند وبخارکار خانم , منطقه سه راه جمهوری , نیازمندیم (تماس تا آخر ماه)

۶۶۹۶۸۶۸۴


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت بسته بندی

تعدادی خانم جهت بسته بندی , کیف زنانه نیازمندیم , حوالی میدان هفت تیر

۰۹۳۸۱۸۳۸۴۶۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷


روزنامه همشهری

بسته بند ماهر و اتوکار خانم

بسته بند ماهر و اتوکار خانم , جهت پوشاک بچه گانه , نیازمندیم (واقع در کوچه برلن)

۳۳۹۷۴۴۰۷


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند و

به تعدادی بسته بند و , اتوکار ماهرخانم , جهت پوشاک زنانه نیازمندیم

۶۶۴۶۳۴۲۷


روزنامه همشهری

یکنفر خانم

یکنفر خانم , جهت بسته بندی , نیازمندیم

۵۵۶۰۳۲۳۱


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت پیراهن مردانه و وسط کاری , در محدوده افسریه نیازمندیم …

۳۳۶۵۲۹۰۰


روزنامه همشهری

بسته بند ،بخارکار

بسته بند ،بخارکار , و وسط کار خانم , نیازمندیم

۶۶۷۴۰۵۴۸


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت

تعدادی خانم جهت , بسته بندی پوشاک , نیازمندیم

۶۶۴۸۱۳۶۳


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , خانم نیازمندیم , ( محدوده دروازه دولت )

۶۶۷۶۰۷۷۳


روزنامه همشهری

تعدادی خانم و یکنفر آقا

تعدادی خانم و یکنفر آقا , جهت بسته بندی پوشاک , بچه گانه نیازمندیم(تماس تایکهفته)

۶۶۴۶۳۸۱۶


روزنامه همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت پوشاک نیازمندیم ,

۶۶۷۵۱۶۸۶


روزنامه همشهری

بسته بندخانم جهت تولیدی کفش

بسته بندخانم جهت تولیدی کفش , حقوق850بابیمه (بهارستان , ظهیرالاسلام،خ مصباح بن بست نادری

پ۶ همکف) ۰۹۰۳۴۲۵۲۴۹۸


روزنامه همشهری

بسته بند خانم

بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم , محدوده نبرد جنوبی - خاوران

۳۳۷۲۹۷۰۱


روزنامه همشهری

بسته بند خانم جهت

بسته بند خانم جهت , لباس بچه گانه نیازمندیم , (محدوده مولوی)

۰۹۱۲۴۰۵۶۷۹۵ و ۵۵۱۶۲۵۶۴


روزنامه همشهری

به تعدادی خانم جهت

به تعدادی خانم جهت , بسته بندی پوشاک درتولیدی , نیازمندیم،حوالی خانی آباد نو

۰۹۱۲۴۵۰۱۱۳۵و۵۵۵۱۹۲۶۱


روزنامه همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , ترجیحا ساکن منطقه 15 نیازمندیم

۳۳۶۰۳۷۲۴


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند کار و

به تعدادی بسته بند کار و , وسط کار خانم در , محیطی زنانه نیازمندیم

۳۶۶۰۲۳۸۲


روزنامه همشهری

2نفر خانم

2نفر خانم , جهت اتو و بسته بندی , نیازمندیم

۶۶۱۷۷۰۶۴


روزنامه همشهری

بسته بند خانم جهت

بسته بند خانم جهت , کار در تولیدی پیراهن مردانه , فوری نیازمندیم ( حوالی کیانشهر )

۳۳۶۱۲۲۸۴


روزنامه همشهری

تعدادی اتوکار،بسته بند

تعدادی اتوکار،بسته بند , وسط کارماهرجهت تولیدی بچه گانه , حوالی میدان انقلاب(تماس تایکهفته)

۶۶۹۰۷۴۸۱


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , خانم یا آقا جهت کار در , تولیدی پوشاک نیازمندیم

۰۹۱۲۴۲۱۴۹۲۵ـ ۳۳۹۱۵۸۹۲


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جهت بسته بندی

تعدادی خانم جهت بسته بندی , جوراب در محل کار، محیطی کاملا , زنانه 18 تا 30 سال نیازمندیم …

۰۹۱۲۴۱۲۳۸۳۰ و ۵۵۶۲۹۲۹۴


روزنامه همشهری

به تعدادی بسته بند و وسط کار

به تعدادی بسته بند و وسط کار , جهت کار تولیدی پوشاک , و تعدادی مزدی دوزتریکو نیازمندیم

۷۷۴۳۵۸۳۷


روزنامه همشهری

بسته بند ، بخار کارو

بسته بند ، بخار کارو , کمک برشکار خانم در محیط , کاملا زنانه نیازمندیم

۵۵۶۲۴۴۴۷


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی