جویای کار در منزل پورسانت و یا مونتاژ کاری اسان برای خانم …

جویای کار در منزل پورسانت و یا مونتاژ کاری اسان برای خانم با قیمت خوب

تهران، ورامین

از ۱۰,۰۰۰ ريال تا ۳۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.

همچنین مشاهده کنید

نیازمندیم

یکنفرکمک برشکارجوان , نیازمندیم , زنانه , درپوشاک , جهت کاربسته بندی , آقا ویکنفر خانم …

۰۹۱۲۲۷۷۵۲۲۰_۶۶۴۷۵۹۶۶


همشهری

بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم

تعدادی بسته بند خانم جهت , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , (محیط کاملا زنانه - حقوق …

۶۶۸۹۲۵۰۰_۶۶۹۶۹۱۷۲


همشهری

تعدادی اتوکار و بسته بند

خانم نیازمندیم , تعدادی اتوکار و بسته بند , (محدوده جمهوری) ,

۶۶۹۷۱۵۷۶


همشهری

بسته بند و اتوکارخانم

میدان جمهوری , بسته بند و اتوکارخانم , نیازمندیم ,

۶۶۹۲۴۰۸۶


همشهری

جهت کاردرشرکت پوشاک

محدوده شمال تهران نیازمندیم , جهت کاردرشرکت پوشاک , بسته بند پوشاک خانم ,

۲۲۲۳۱۳۲۳


همشهری

جهت پوشاک بچه گانه

نیازمندیم محدوده جمهوری , جهت پوشاک بچه گانه , تعدادی بسته بندخانم ,

۶۶۹۶۹۳۲۴


همشهری

بسته بند خانم و

حداقل دیپلم نیازمندیم , بسته بند خانم و , کارگر ساده آقا جهت انبار ,

۸۸۸۰۹۶۳۵


همشهری

بسته بند ماهر خانم

جهت تولیدی پوشاک , بسته بند ماهر خانم , ( سه راه جمهوری ) ,

۶۶۹۷۵۷۱۶


همشهری

پوشاک بچه گانه

پوشاک بچه گانه , بسته بند خانم جهت , نیازمندیم(حوالی جمهوری)

۶۶۹۳۰۲۳۹


همشهری

به تعدادی بسته بند

به تعدادی بسته بند , نیازمندیم , وسط کار و اتوکار خانم

۳۶۶۰۲۳۸۳


همشهری

تعدادی بسته بند با تجربه

تعدادی بسته بند با تجربه , جهت پوشاک بچه گانه نیازمندیم , حقوق 1میلیون (م بهارستان) …

۰۹۱۲۵۹۴۴۷۳۰و۳۳۱۱۹۲۸۲


همشهری

بسته بند ماهر و اتوکار خانم

بسته بند ماهر و اتوکار خانم , جهت پوشاک بچه گانه , نیازمندیم (واقع در کوچه برلن)

۳۳۱۱۶۰۰۸


همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی , نیازمندیم

۶۶۹۵۴۰۸۴


همشهری

3راه جمهوری حقوق 800هزار

3راه جمهوری حقوق 800هزار , تعدادی بسته بند خانم , وارد به اتوکاری شلوار زنانه

۶۶۴۶۴۰۰۸


همشهری

, تعدادی بسته بند , وکارگرساده خانم نیازمندیم

۶۶۷۰۴۷۶۱


همشهری

(دانشجو تماس نگیرد)

(دانشجو تماس نگیرد) , باحقوق800هزارنیازمندیم , بسته بند با تجربه خانم

۶۶۴۸۳۲۱۴


همشهری

جهت کارنوزادی

جهت کارنوزادی , بسته بند خانم ماهر , نیازمندیم

۶۶۴۱۳۷۴۶_۶۶۴۶۶۷۴۵


همشهری

کار در تولیدی پوشاک

کار در تولیدی پوشاک , به تعدادی بسته بند خانم جهت , نیازمندیم

۶۶۴۸۸۳۲۰


همشهری

بسته بند خانم و آقا

بسته بند خانم و آقا , جهت پوشاک بچه گانه , نیازمندیم

۰۹۱۲۷۶۲۷۸۲۰ - ۶۶۴۱۶۹۲۱


همشهری

کاملازنانه نیازمندیم ( داخل بازار )

کاملازنانه نیازمندیم ( داخل بازار ) , بسته بند و کارگرساده , خانم جهت کار پوشاک درمحیط

۰۹۱۲۵۱۰۸۸۰۳و۵۵۶۱۲۴۹۰


همشهری

تعدادی بسته بند خانم و آقا

تعدادی بسته بند خانم و آقا , جهت کارپوشاک بچه گانه-متروسعدی

۳۳۹۲۱۲۲۷ کوچه مهران پاساژ شعله ط۳ پ۲۸


همشهری

به تعدادی بسته بند خانم

به تعدادی بسته بند خانم , جهت پوشاک بچه گانه , نیازمندیم (حوالی تهرانپارس)

۷۷۴۴۷۱۷۵


همشهری

بازارحاج قاسم،ک فربین ،پ22

بازارحاج قاسم،ک فربین ،پ22 , تعدادی بسته بند خانم , جهت جوراب , ساعت کار 8 تا 17نیازمندیم …

۵۵۱۵۷۴۹۸


همشهری

به تعدادی بسته بند،میاندوزکار

به تعدادی بسته بند،میاندوزکار , تماس تا یکهفته (حوالی بهارستان) , و وسط کار نیازمندیم

۳۳۹۲۳۶۹۳ـ۳۳۹۹۸۱۴۱


همشهری

(خیابان قزوین - تسویه هفتگی )

(خیابان قزوین - تسویه هفتگی ) , به 2 نفر بسته بند آقا , نیازمندیم

۵۵۷۳۱۶۱۴


همشهری

(محیط کاملا زنانه - حقوق مکفی )

(محیط کاملا زنانه - حقوق مکفی ) , بسته بندی پوشاک زنانه نیازمندیم , تعدادی بسته بند خانم …

۶۶۸۹۲۵۰۰_۶۶۹۶۹۱۷۲


همشهری

به تعدادی بسته بند و وسط کار

به تعدادی بسته بند و وسط کار , حوالی مترو خیام نیازمندیم , و زیگزال دوز خانم

۰۹۱۲۱۸۶۶۳۵۸ و ۵۵۵۹۵۸۲۸


همشهری

, « تماس 16 الی 19 بعدازظهر » , جهت انبار و بسته بندی , خانم مجرب , در محیطی زنانه , منطقه …

۸۸۳۲۱۷۴۶


همشهری

تعدادی بسته بند خانم

تعدادی بسته بند خانم , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم

۶۶۹۵۸۸۰۱


همشهری

بسته بند و کمک برشکار

بسته بند و کمک برشکار , محدوده جمهوری , نیازمندیم(تماس تا یکهفته)

۶۶۹۷۷۶۶۷


همشهری

با بیمه نیازمندیم (محدوده منیریه)

با بیمه نیازمندیم (محدوده منیریه) , تعدادی بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک

۵۵۴۸۱۰۵۶


همشهری

پوشاک بچه گانه دعوت به

پوشاک بچه گانه دعوت به , ازتعدادی خانم جهت بسته بندی , همکاری می شود(بازار تهران)

۵۵۶۲۴۶۸۸


همشهری

بسته بندی تریکو بچه گانه

بسته بندی تریکو بچه گانه , به تعدادی خانم جهت , نیازمندیم

۳۳۱۱۰۳۴۲


همشهری

به یکنفر بسته بند خانم

به یکنفر بسته بند خانم , جهت همکاری دردفترپخش پوشاک , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

۶۶۹۵۰۹۷۹


همشهری

به چند نفر بسته بند خانم

به چند نفر بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , دخترانه نیازمندیم(مترو خیام)

۰۹۱۲۴۶۳۵۳۰۹و۵۵۱۶۸۳۴۴


همشهری

( محدوده کوچه برلن )

( محدوده کوچه برلن ) , پوشاک نیازمندیم , به تعدادی خانم جهت بسته بندی

۳۳۹۳۱۳۵۲


همشهری

به تعدادی خانم فعال جهت کار

به تعدادی خانم فعال جهت کار , در بسته بندی شلوار مردانه , فوری نیازمندیم (محدوده کیانشهر) …

با حقوق مکفي ۳۳۶۱۸۹۳۸


همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , جهت بسته بندی پوشاک , ورزشی (خانم و آقا) نیازمندیم

۶۶۴۵۶۴۰۹


همشهری

(محدوده بازار محمدیه)نیازمندیم

(محدوده بازار محمدیه)نیازمندیم , کاملا زنانه با آموزش رایگان , بسته بند ،بخار کارخانم …

۵۵۶۲۴۴۴۷


همشهری

کیف زنانه نیازمندیم

کیف زنانه نیازمندیم , تعدادی خانم جهت بسته بندی , حوالی میدان هفت تیر

۰۹۳۸۱۸۳۸۴۶۰ و ۸۸۹۰۶۰۵۷


همشهری

بسته بند خانم درمحیطی زنانه

بسته بند خانم درمحیطی زنانه , به تعدادی کارگر ساده و , نیازمندیم (حوالی آذری)

۶۶۶۴۴۵۰۹


همشهری

بسته بند و سرنخ زن خانم

بسته بند و سرنخ زن خانم , جهت کار در کارگاه گلدوزی , حوالی بهارستان نیازمندیم

۳۳۹۸۷۴۲۳


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی