به کارمند اداری آقا / خانم جهت ثبت و صدور بیمه جهت یکی ازشعبات …

به کارمند اداری آقا / خانم جهت ثبت و صدور بیمه جهت یکی ازشعبات بیمه آسیا نیازمندیم .

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.