برای یک مجتمع مسکونی در شاهین شمالی نیاز به یک فرد بازنشسته …

برای یک مجتمع مسکونی در شاهین شمالی نیاز به یک فرد بازنشسته می باشد.
حقوق 700000هزارتومان 12 /24 ساعت کار44609741

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.