فروشنده خانم يا آقا جهت مار در مانتو فروشي حوالي پاسداران …

فروشنده خانم يا آقا جهت مار در مانتو فروشي حوالي پاسداران و ميدان هروي تمام وقت
حقوق توافقي

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.