۱۷ ساله اشنا به کامپیوتر دنبال کار در منطقه ۲ تهران

۱۷ ساله اشنا به کامپیوتر دنبال کار در منطقه ۲ تهران

تهران، تهران

از ۵۰۰ ريال تا ۸۰۰ ريال

تا تاریخ یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.