اموزش به عهده شرکت پاسخگویی تلفن و ثبت سفارشات انلاین پاداش …

اموزش به عهده شرکت
پاسخگویی تلفن و ثبت سفارشات انلاین
پاداش در صورت کار رقابتی و با کیفیت در هر 2 هفته

تهران، تهران

از ۸,۵۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.