به تعدادی نیروی کار در منزل با پورسانت عالی نیازمندیم. بدون …

به تعدادی نیروی کار در منزل با پورسانت عالی نیازمندیم. بدون مخدودیت سنی فقط تخصصدر گروه اجتماعی تلگرام.با روزی دو تاسه ساعت در روز

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.