3سال حسابدار شرکت تولیدی-دیپلم و 3ترم کاردانی-23سال مجرد-محل …

3سال حسابدار شرکت تولیدی-دیپلم و 3ترم کاردانی-23سال مجرد-محل کار صادقیه یا نزدیک مترو-نیاز به کار

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.