نیاز به خرید زمین به متراز تقریبا 150 متر در محدوده پروین

نیاز به خرید زمین به متراز تقریبا 150 متر
در محدوده پروین

اصفهان، اصفهان

از ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۶ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.