تحت نظارت و با مجوز رسمی شهرداریکل تهران کلیه امورخود …

تحت نظارت و
با مجوز رسمی شهرداریکل تهران
کلیه امورخود .........
و حمل و نقل ........
را بما بسپارید

تهران، تهران

از ۵,۰۰۰ ريال تا ۵۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.