جوانی 23 ساله مذکر جویای کار داخل یا خارج از کشور فرقی نمی …

جوانی 23 ساله مذکر جویای کار
داخل یا خارج از کشور فرقی نمی کند داخل کشور با قانون کار و خارج از کشور توافقی

آذربایجان‌شرقی، عجب‌شیر

تا تاریخ پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.