اشنايي با زبان اينگيليسي در حد مكالمه سابقه كاري در شركتهاي …

اشنايي با زبان اينگيليسي در حد مكالمه سابقه كاري در شركتهاي بازرگاني واردات خودرو سابقه كاري داشته باشد مكالمه مهم نيست.

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.