اشنایی با ربان اینگلیسی در حد مکالمه و سابقه کاری از شرکتهایی …

اشنایی با ربان اینگلیسی در حد مکالمه و سابقه کاری از شرکتهایی بازرگانی واردات خودرو سابقه کاری داشته باشد مکالمه زبان زیاد مهم نیست. شرکت وارد کننده خودرو

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.