شرکت تدبیر تهویه فراسرما در نظر دارد یه نفر خانم مسئول دفتر …

شرکت تدبیر تهویه فراسرما در نظر دارد یه نفر خانم مسئول دفتر آشنا به نرم افزار هلو استخدام نماید. لطفا با شماره تماس 02144618017 و یا 02144618246 تماس بگیرید.

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.