برج های مسکون مهردر فاز یازده پردیس شرکت کوزه ترکیه 87متری …

برج های مسکون مهردر فاز یازده پردیس شرکت کوزه ترکیه 87متری 14طبقه و قیمت از35میلیون نقد و30 میلیون وام4درصد نقل وانتقال دردفتر اسناد رسمی وشرکت عمران تماس09107641120

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.