اساژ تجاری اداری _1300م تجاری 1700م اداری40% قیمت منطقه_امین …

اساژ تجاری اداری _1300م تجاری 1700م اداری40% قیمت منطقه_امین حضور_ خ چراغ برق _کل مجموعه به صورت یکجا ،،،،تمامی فیشها و هزینه ها پرداخت شده،اماده محضر،بی واسطه مناسب برای سرمایه گذاری، بانک و موسسات مالی__‏به علت مهاجرت 09122340038 نیازخانی 

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.