شرکت مهندسی به تعدادی مهندس معمار و عمران آشنا به نرم افزار …

شرکت مهندسی به تعدادی مهندس معمار و عمران آشنا به نرم افزار های طراحی
3d-vray -cad -photoshop جهت ناظر در پروژه ها نیازمند است

البرز، کرج

تا تاریخ سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.