متقاضی واگذاری یا اجاره ی یک مجوز مهد کودک و یا موسسه ی خلاقیت …

متقاضی واگذاری یا اجاره ی یک مجوز مهد کودک و یا موسسه ی خلاقیت یا آموزشگاه زبان کودکان هستم.

فارس، شیراز

تا تاریخ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.