خریدار زمین حدود 200الی 250متری در مهرشهر فقط در فاز های1-2-3-4

خریدار زمین حدود 200الی 250متری در مهرشهر فقط در فاز های1-2-3-4

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

پاسخ‌های ارسال شده

230 واقع در : روبروي مركز تجاري مهرشهر خيابان بوستان - زمينهاي شهرك مخابرات - سند 6 دانگ و صورتمجلس تفكيكي دارد تلفن تماس :


arman
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.