ارایشگر هستم با یک سال سابقه کار.هفته ای 3 روز رشته آرایشگریتحصیل …

ارایشگر هستم با یک سال سابقه کار.هفته ای 3 روز رشته آرایشگریتحصیل میکنم.در هفته 4 روز آماده ی همکاری هستم

تهران، تهران

تا تاریخ چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.