واحد اداري به مساحت 21.5 متر با كليه امكانات (قولنامه اي) در …

واحد اداري به مساحت 21.5 متر با كليه امكانات (قولنامه اي) در نوشهر ميدان ازادي پاساژ رياحي طبقه دوم دارم با اپارتمان در تهران (در غرب و مركز) تا 40 متر (با پاركينيگ) معاوضه و الباقي تا 30 ميليون قدرت پرداخت دارم
ملك من در نوشهر 94 ميليون ارزش گذاري شده است

تهران، تهران

از ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.