من دانشجوی ارشد معماری هستم و دمبال یک شغل میگردم 1 منشی …

من دانشجوی ارشد معماری هستم و دمبال یک شغل میگردم
1 منشی گری مطب 2 شرکت فنی مهندسی 3 بازیگری و هرشغلی که بتوانم با ان امرار معاش کنم

تهران، تهران

از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.