راننده اتوبوس برون شهری، با مدارک کامل ، کارت هوشمند،کارت …

راننده اتوبوس برون شهری، با مدارک کامل ، کارت هوشمند،کارت سلامت ودفترچه ثبت ساعت آماده همکاری میباشد

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.