با سلام.مردی۳۴ساله جهت نگهبانی مراکز درمانی وموسسه آموزشی …

با سلام.مردی۳۴ساله جهت نگهبانی مراکز درمانی وموسسه آموزشی چندسا سابقه کار دارم باضامن معتبر وکارت پایان خدمت شهرستان هم کار میکنم با شرایط قابل قبول

البرز، کرج

تا تاریخ دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.