جهت استخدام نگهبانی مراکز درمانی وموسسات آموزش عالی سابقه …

جهت استخدام نگهبانی مراکز درمانی وموسسات آموزش عالی سابقه کار هرکدام ۲سال ضامن معتبر وپایان خدمت دارم حتی شهرستان هم قبول میکنم.باتشکر

البرز، کرج

تا تاریخ یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.