یک آژانس هواپیمایی در محدوده گیشا از متقاضیان دعوت می نماید88487120-30 ترجیحا …

یک آژانس هواپیمایی در محدوده گیشا از متقاضیان دعوت می نماید88487120-30
ترجیحا آشنا به امور کامپیوتری :
تسلط به امور تبلیغات
و تسلط به گروههای اجتماعی

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.