مشارکت و یا واگذاری فوری مجوز راه اندازی آموزشگاه زبان …

مشارکت و یا واگذاری فوری مجوز راه اندازی آموزشگاه زبان خارجه دخترانه مهیا داراي مجوز رسمی از آموزش و پرورش در ناحیه یک کرج

البرز، کرج

تا تاریخ شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.