به تعدادی جوشکار نفوذی برای کار در تهران نیازمندیم . جوشکار …

به تعدادی جوشکار نفوذی برای کار در تهران نیازمندیم .
جوشکار میبایست برگه ی گواهینامه داشته باشد .
تعداد استخدام 15 نفر
شرایط خوب و شرکتی برای جوشکار دیده شده است .

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.