ترجمۀ آلمانی-فارسی با لادن مختار ی و مکالمۀ تلفنی در هر …

ترجمۀ آلمانی-فارسی با لادن مختار ی و مکالمۀ تلفنی در هر زمینۀعلمی و پروژۀ تحقیقی به هدف مهندسی معکوس،تحقیق یا اختراع با دقت کامل برای فهم بی ابهام تک تک مطالب در هر پروژه پذیرفته می شود. لطفاً پس از دست شستن از همۀ مترجمانی که با قیمت نازل در بازار تهران کار انجام می دهند، به اینجانب رجوع بفرمایید تا در زمینۀ کیفیت، زمان مورد نیاز و قیمت تمام شده اتلاف وقتی به اینجانب و شما تحمیل نشود.

لادن مختاری

مترجم کتبی, همراه و همزمان آلمانی از 1369 دانش آموختهٔ آموزش زبان آلماني، زبانشناسي، ادبيات قديم، ترجمۀ گفتاري و نوشتاري ازدانشگاه تهران، پوتسدام و گئورگ-آگوست گوتينگن با تجربهٔ کامل در امور آلمان
دفتر: 88434542
همراه: 09197831971

سوابق کاري:
- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي به عنوان مترجم کتبي و همزمان براي کنفرانس هاي بين المللي با انتشار بيش از 40 مقاله و کتاب 82-74
- دانشگاه آزاد تهران جنوب به عنوان مدرس آلماني 78-76
- فرهنگستان زبان و ادب فارسي به عنوان عضو گروه واژه گزيني سياسي 81-80 - اتاق بازرگاني ايران- آلمان به عنوان مترجم شفاهي 82-80 و از 1394
- مدرس آلماني رسانه اي به دانشجويان خارجي دانشگاه گوتينگن در مرکز دانشجويي پروتستان گوتينگن 84-82
- مترجم همزمان دادگاه عالي گوتينگن 86-84 - مسئول تهيه گزارش و ثبت اينترنتي در مرکز اقتصاد و آمار کامپيوتري EMNID در گوتينگن 88-86
- مسئول مکاتبات و تلفنات آلماني شرکت پرورش آبزيان با همکاري uftag و سازمان شيلات جمهوري اسلامي در استان گلستان89-88
- مسئول مکاتبات و تلفنات آلماني شرکت پارسا و پياده سازي سايت شيشه هاي نشکن و ضد گلوله napieralla به فارس و انتقال کامل 90-89
- مدرس در آموزشگاههاي سيمين, هرمس, مجتمع فني تهران و ... در 90-88
- آموزش آلماني ويژه پزشکان از تير 90 تا خرداد 94
- ترجمه همراه و کتبی کلیۀ متون حقوقی، رسمی و غیر رسمی از خرداد تا شهریور 1394 در دارالترجمۀ وین
- ترجمه همراه و کتبی کلیۀ متون حقوقی، رسمی و غیر رسمی از مهر 1394- (همچنان ادامه دارد) در دارالترجمۀ برلین

تهران، تهران

تا تاریخ شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.