کارگر ماهر استاد کارنقاشی ساختمان هستم جویای کار با15 سال …

کارگر ماهر استاد کارنقاشی ساختمان هستم جویای کار با15 سال سابقه کار و30سال سن وجهت همکاری باکارفرمایان وپیمانکاران محترم به صورت روزموز وکنتورات ویاماهانه اماده همکاری هستم در سراسر کشور

اصفهان، اصفهان

تا تاریخ دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.