نیازمند سند ملکی جهت وثیقه به بانک کشاورزی هستم

نیازمند سند ملکی جهت وثیقه به بانک کشاورزی هستم

تهران، تهران

از ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.