شرکتی حقوقی به ملک اداری یا سرمایه جهت مشارکت با سودی عالی …

شرکتی حقوقی به ملک اداری یا سرمایه جهت مشارکت با سودی عالی دعوت به همکاری می شود .
09356382441

تهران، تهران

تا تاریخ سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.