خواهان هوندا آکورد ۲۰۱۳ حداکثر ۱۴۰ ملیون معاوضه با آپارتمان …

خواهان هوندا آکورد ۲۰۱۳ حداکثر ۱۴۰ ملیون معاوضه با آپارتمان نوساز ۵۲ متر ساختمان ۴ واحدی

فارس، شیراز

تا تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.